ÁSZF - Fiskarsshop.hu

 1. A Szolgáltató

  1. A www.fiskarsshop.hu online áruházat a Webes Kosár Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

  2. A Szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Czobor u. 74/b

  3. A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-308463, adószáma: 26219583-2-42

 2. A szolgáltatás igénybevétele

  1. A megrendelések leadása a Fiskarsshop.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.fiskarsshop.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A vásárláshoz nem szükséges regisztráció, de a számlázási és kiszállítási, kapcsolattartási adatok megadása kötelező. 

  2. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

  3. Rendelését rendszerünkben 30 napig őrizzük. Amennyiben ez idő alatt nem sikerül a termék(ek) átvétele és kifizetése, úgy rendelését töröljük. Amennyiben később úgy dönt, hogy mégis szeretné átvenni a termékeket, ez esetben új rendelést kell feladnia, mivel nem biztos, hogy az adott termékek raktáron vannak, illetve lehet, hogy időközben a termékek ára megváltozott. Amenyiben a rendelést készlethiány vagy egyéb okok miatt nem sikerül teljesítenie az eladónak, úgy a rendelés törölheti, vagy fefüggesztheti. 
  4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

   1. Elállás esetén a terméket saját költségén kell visszaküldeni  a Szolgáltató székhelyére (Webes Kosár Kft, 1147 Budapest, Czobor u. 74/b.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 30 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

   2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

   3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

   4. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

  5. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

  6. Termékeinkre 1 év garanciát vállalunk, egyes terméktípusok esetén ez több is lehet. Garanciális csere csak a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges ! Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

  7. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

  8. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

  9. Megrendelés után a webáruház 48 órán belül visszaigazoló emailt küld a megrendelésről, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. 

 3. Számlázás

   

  Szolgáltató a www.fiskarsshop.hu webáruházban történő vásárlásokról a vevők részére kizárólag elektronikus számlát bocsát ki. Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól elektronikus számlát kap, melyet Szolgáltató a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címre küldi ki. Vevő belépés után utólag is letöltheti az elektronikus számlát a "FIÓKOM" menüpont alatt.

 4. Akciók, kedvezmények, kuponok


  A szolgáltató által kínált akciók és kedvezmények - amennyiben a szolgáltató másképp nem rendelkezik - egymással nem összevonhatók. Amennyiben egy rendelés többféle kedvezményt is tartalmaz (pl. akciós termék és kupon együttes igénybevétele), az adott termékekre vonatkozóan a felhasználó a magasabb kedvezményre jogosult (példa: egy 20%-os kedvezményes termék és egy 10% kedvezményre jogosult kupon használatakor a 20%-os kedvezményt fogja kapni a felhasználó az adott termékre vonatkozóan).

 5. Egyéb rendelkezések


Partnerünk, a CIB bank online felületén is fizetheti megrendeléseit!
CIB Fizetési tájékoztató